Algemeen

De verhuurder is verplicht de accommodatie te verhuren overeenkomstig de beschrijving.

Gebruik van het gehuurde

De huurder aanvaardt de verplichting zorgvuldig om te gaan met het gehuurde. De huurder zal alle door zijn of haar toedoen gebroken of vernielde voorwerpen, meubels enz. in en om het gehuurde vervangen of betalen, indien ze niet meer gerepareerd kunnen worden. Is reparatie wel mogelijk, dan zal hij of zij de reparatiekosten voldoen.

Het toegestane aantal huurders kan alleen overschreden worden, na voorafgaande toestemming van de verhuurder. Het is niet toegestaan de accommodatie* aan anderen dan de in het huurcontract vermelde personen onder te verhuren.

Annulering

Indien de huurder, om welke reden dan ook, besluit de reservering voorafgaande aan de huurperiode te annuleren, dan dient hij of zij dit schriftelijk te laten weten. De dag waarop deze annulering binnenkomt geldt als datum vanaf welke eventuele nog verschuldigde betalingen berekend worden.

A: Annulering voorafgaand aan de huurperiode

  • Meer dan 90 dagen voorafgaand aan de huurdatum: de verhuurder restitueert het bedrag van de reeds betaalde aanbetaling (25 % van de huursom) aan de huurder.
  • Vanaf 60 tot en met 90 dagen voorafgaand aan de huurdatum: het bedrag van de aanbetaling (25 % van de huursom) is verschuldigd.
  • Vanaf 30 tot en met 60 dagen voorafgaand aan de huurperiode: 50% van de huursom is verschuldigd.
  • Minder dan 30 dagen voor aanvang van de huurperiode: de totale huursom Is verschuldigd.

B: Indien de huurder niet arriveert op de op het huurcontract vermelde huurdatum, ofwel vertrekt voorafgaande aan het eind van de huurperiode:

  • de totale huursom is verschuldigd.

In geval van annulering door de verhuurder

Voorafgaand aan de huurperiode

  • In geval van opzegging van het huurcontract voorafgaand aan de huurperiode, om welke reden dan ook, behalve overmacht, is de verhuurder verplicht de ontvangen aanbetaling aan de huurder te restitueren.

Tijdens de huurperiode

  • Indien de huuropzegging door de verhuurder tijdens de huurperiode plaatsvindt, dient zij duidelijk gerechtvaardigd te zijn (klachten uit de omgeving, vandalisme, weigering verschuldigde kosten te betalen en dergelijke). De verhuurder behoudt in dit geval recht op de verschuldigde huursom.

*onder accommodatie verstaan wij zowel de appartementen, de gastenkamers als de camping staanplaatsen